2014. szeptember 20., szombat

Máté apostol és evangélista, szeptember 21.


            Máté = Isten ajándéka

Máté, a hagyomány szerint, ifjúkorában szentírástudónak készült. A Bibliában már mint vámszedővel találkozunk vele. Heródes Antipász szolgálatában állt: a római megszállók számára szedte az adót és a vámot a karavánoktól Kapernaumban, a Genezáret-tava partján, a világnak akkor egyik legforgalmasabb országútján, amely Egyiptomból vezetett Damaszkuszba, s szorosan a tó nyugati partja mellett haladt el. Jó és nagy üzlet volt, de együtt járt vele a pogányokkal és a zsidóságból kiközösített nyilvános bűnösökkel való érintkezés. Ez a munka bizalmatlanságot és megvetést váltott ki mindenütt. Lehet, hogy tudott arról a Názáreti Rabbiról, aki naponta ott járt-kelt a tó partján a halászok közül kikerült baráti körével, aki köré mindig tömeg verődött, akárhol megállt. Amikor Jézus elhívta, Máté saját házában ünnepi lakomát adott Jézus tiszteletére. Feltehetőleg azonos Lévivel, az Alfeus fiával, s Jézus adta neki a Máté nevet. A tizenkét apostol közé tartozott. A hagyomány szerint először Júdeában működött, s az apostolok őt bízták meg, a Galileából való szétszéledésük előtt, hogy amit tud, azt írja meg. Később keletre, talán Perzsiába és Etiópiába ment. A legendák nem egyértelműek abban a kérdésben, vajon hol élt, és természetes halállal vagy vértanúként halt-e meg. Jelképe az angyal.
A korai egyházatyák egyhangúlag Mátét tartják az első evangélium szerzőjének. Evangéliumát, melyben megmutatja, hogyan teljesedtek be Krisztusban az ószövetségi próféciák, zsidó környezetben élő zsidó-keresztény közösségnek írta. Jézust mint népének, Izráelnek királyát és Messiását mutatja be, aki küldetését sok csodával erősítette meg.


Mily szép, ha feltűnik a hegyeken az örömhírt hozó lába! Békességet hirdet, örömhírt hoz, szabadulást hirdet. (Ézs 52,7)


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése